Regulamin

OPŁATY PODSTAWOWE

POZYCJA CENA
Opłata za przekroczenie dziennego limitu 0,40 zł/km netto
Kaucja zwrotna (Warszawa) 800 zł
Kaucja zwrotna (pozostałe lokalizacje) 1000 zł

OPŁATY KARNE

POZYCJA KOSZT
Kradzież auta 2500 zł
Odpowiedzialność własna Do 5000 zł
Nieterminowy zwrot pojazdu/1 godzina (max 12 godzin) 30 zł/godz.
Zwrot pojazdu po 12. godzinie bez poinformowania Wynajmującego + 500 zł
Zwrot nieumytego lub nieposprzątanego auta 80 zł
Kara za przeładowanie auta od 500 zł

 

 1. Wszystkie wynajmowane pojazdy są własnością BZIUK SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy Emaliowej 3, 02-295 Warszawa zwanej dalej Wynajmującym. Każde auto posiada na wyposażeniu następujące elementy: koło zapasowe, komplet kluczy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, które muszą być w komplecie zwrócone po ustaniu wynajmu.
 2. Podstawowymi obowiązkami wynajmującego są przede wszystkim:
  • poprawne użytkowanie i dbanie o stan techniczny oraz czystość auta,
  • użytkowanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami użytkowania producenta,
  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego danego państwa, w którym Najmujący się znajduje.
 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Najmujący pokrywa  koszty naprawy pojazdu do kwoty 5000 zł  jak również pełną stawkę dobową wynajmu auta w okresie jego naprawy Jeżeli wystąpią niejasności i obie strony nie dojdą do porozumienia zostanie powołany (na koszt Najemcy) niezależny rzeczoznawca, który ustali kosztorys naprawy.
 4. Jeżeli auto zostanie uszkodzone w kolizji drogowej, nie z winy Najmującego, ma on obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. Podczas przechowywania pojazdu poza terenem BZIUK SP. Z O.O. Najmujący ma obowiązek: pozamykać wszystkie drzwi na klucz bądź, jeśli jest dostępny, użyć centralnego zamka, uruchomić alarm, oraz pozostawić auto na strzeżonym terenie. W innym przypadku Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami, które oszacowane zostaną na podstawie średniej ceny giełdowej wypożyczonego modelu auta.
 6. Akceptując warunki wynajmu Najemca oświadcza również iż posiada strzeżone miejsce przechowywania pojazdu, które ogranicza kradzież lub zniszczenie pojazdu.
 7. Termin płatności wszystkich opłat karnych oraz ewentualnych kosztów naprawy to 7 dni liczone od 1 dnia zaistnienia wyżej wymienionych usterek lub kradzieży.
 8. W przypadku chęci przedłużenia terminu zwrotu o dłużej niż 12 godzin Najmujący zobowiązany jest skontaktować się z Wynajmującym nie później niż 30 minut przed ustaloną godziną zwrotu.
 9. Każdy pojazd nie zwrócony w ciągu 12 godzin od ustalonej z Wynajmującym godziny traktowany jest jak skradziony i będzie niezwłocznie zgłoszony na Policję.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 11. Obowiązkiem Najemcy jest zwrot auta umytego oraz zatankowanego do pełna przeznaczonym do jego modelu silnika paliwem.
 12. Zabrania się przekazywania pojazdu osobom trzecim bez informowania Wynajmującego.
 13. Zabrania się użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem: wyścigach, rajdach lub do nauki jazdy.
 14. W przypadku sporów i niejasności związanych z wynajmem pojazdów strony zwrócą się z rozstrzygnięciem do Sądów Powszechnych właściwych dla siedziby firmy BZIUK SP. Z O.O. (tj. Sąd Rejonowy w Warszawie).
 15. Najemca nie dokonuje jakichkolwiek napraw pojazdu na własną rękę.
 16. Wszystkie opłaty podstawowe oraz karne zawierają TABELE KOSZTÓW WYNAJMU.
 17. Samochód nie może być używany i nie może uczestniczyć w żadnych przestępstwach o charakterze kryminalnym, przemytniczym itp.
 18. Zabrania się wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego.
 19. Poza granicami RP wypożyczalnia nie pokrywa kosztów związanych z naprawą i holowaniem auta.
 • Zadzwoń do mnie teraz
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce oddzwonimy.

Podaj swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie

b
c